Reersø Harmonikaklub

Siden 1992

Aktivitetscentret Åvangen

Reersø Harmonikaklub underholder Svebølle Pensionistforening på Åvangen I Svebølle.

Mandag, den 23. Januar 2023 Kl.: 13:30 - 15:30

Aktivitetscentret Munkesøen

Reersø Harmonikaklub spiller for Foreningen Hjernesagen på Aktivitetscentret Munkesøen, Esben Snarresvej 55 -Kalundborg

Torsdag, den 23. Marts kl. 15:00 - 17:00

Korsør Kulturhus

Reersø Harmonikaklub spiller for De ældres Klub(Kaffepigerne)

Tirsdag, den 29. Januar kl: 14:00 - 16:00