Reersø Harmonikaklub anno 2021

Reersø Harmonikaklub anno 2021 - senere er der sket ændring medlemstallet.

LIDT OM REERSØ HARMONIKAKLUB

HVORNÅR BEGYNDTE DET?

Klubben startede i 1992 på den smukke halvø Reersø i Vestsjælland, hvor det hele begyndte med, at nogle mennesker mødtes ganske uformelt hver tirsdag aften i Reersøhuset for at spille harmonika sammen. Avisen fik nys om det og skrev artikel om initiativet og derefter kom der flere og flere deltagere til. Og til sidst var der så mange, at deltagerne følte behov for at organisere det hele lidt mere og derfor stiftedes ”Reersø Harmonikaforening” – navnet er senere ændret til Reersø Harmonikaklub.

HVOR MANGE MEDLEMMER?

Klubbens medlemstal har gennem årene ligget mellem 15 og 30, og i Nov. 2023 er der 26 aktive medlemmer.   

HVOR OG HVORNÅR MØDES MEDLEMMERNE?

Medlemmerne mødes hver onsdag aften i Aktivitetscentret Åvangen, Centervej, 4470 Svebølle, hvor der er samspil for alle medlemmer samt socialt samvær. Der lægges vægt på, at alle på klubaftenen spiller sammen uanset musikalske færdigheder og uanset om man spiller efter noder eller efter gehør.

Indtil 1. maj 2016 havde klubben i mange år haft lokaler på Kirke Helsinge skole, men medlemmerne kunne spare en stor del kørte kilometer ved at flytte klubaftenerne til Svebølle. 

HVILKEN MUSIK SPILLES DER I KLUBBEN?

I klubben spilles overvejende musik, som henvender sig til det lidt ældre publikum. Underholdnings- og dansemusik samt musik velegnet til fællessang. Der spilles primært efter noder, men musikere, som kun spiller efter gehør, er naturligvis også meget velkomne. Klubbens holdning er, at det selvfølgelig er en glæde at kunne spille klubbens repertoire i en rimelig standard, så andre også har lyst til at lytte til musikken, men grundholdningen i klubben er, at det ikke altid er det ultimativt perfekte, der skal gå forud for glæden ved samspillet og deltagelsen i fælleskabet.

KLUBBENS ARRANGEMENTER.

Klubben har gennem årene afholdt mange arrangementer – bl.a. har klubben været kendt for det lille, årlige udendørs forårstræf ved Fårehuset på Reersø på Kristi Himmelfartsdag. Klubben besluttede dog i 2022 at ophøre med dette udendørs træf, da arbejdet med opstilling af de store telte samt musikanlæg efterhånden var blevet for stort for de aldrende medlemmer. Også nogle års aflysninger p.g.a. Coronaepedemi samt dårligt vejr var medvirkende til beslutningen

Klubben har siden sit 25 års jubilæum i 2017 arrangeret  "Åbent Hus" i Åvangen i Svebølle - i marts og oktober - hvor alle inviteres til at komme og lytte til vores musik. Der er gratis adgang og klubben byder på gratis kaffe. Klubbens medlemmer giver i forskellige grupper i  3 timer eksempler på deres musik. Gæsterne kan til rimelige priser købe kage, øl, vand og vin.

HVAD TILBYDER KLUBBEN?

Som en del af klubbens virke og som en basis for klubbens økonomi, tilbyder vi os med musik til mange forskellige slags arrangementer – f.eks. underholdning med musik og fællessang på ældrecentre, i foreninger og erhvervsarrange-menter (f.eks. byfester) m.m. Klubben er fortsat aktiv på dette område og der kan leveres underholdning med grupper i flere størrelser – ofte mellem 4 og 12 personer - alt efter behov og hvor meget plads, der er til rådighed. Der tages normalt et rimeligt og konkurrencedygtigt honorar for klubbens underholdning ved bestilt udespil, men det aftales individuelt i hvert enkelt tilfælde. Vi vil gerne glæde andre, som har behov for at blive glade af lidt musik.

Klubbens medlemmer er selvsagt primært harmonikaspillere, men medlemmer, der spiller på andre instrumenter, er også velkommen i det omfang det kan forenes med den musikstil, der spilles – i marts 2023 var der f.eks. også medlemmer, som spillede på violin, bas, banjo, guitar og trommer. Flere medlemmer bruger også deres sangstemme som instrument.

En del af glæden ved medlemsskabet skal også gerne omfatte fornøjelsen af det sociale samvær med de andre medlemmer, og klubben lægger derfor stor vægt på, at der blandt medlemmerne hersker et godt venskab og kammeratskab.

Venskab og kammmeratskabet dyrkes også ved årlige interne arrangementer, hvor medlemmerne hygger sig sammen med deres eventuelle ledsagere over lidt god mad og drikke

Redigeret Nov. 2023/ih